studio žamberk
kontaktujte nás
1

Vloženo: 07.05.2020 15:20:21.839073 CEST

Obnovení tréninků

Vážení rodiče, milí tanečníci
 
Máme pro vás radostnou zprávu - od 11. května pro vás znovu otevíráme tréninky TS Neon!

V mailu, který byl rozeslán dne 6.5.2020 všem rodičům i zletilým účastníkům naleznete v podrobné informace o zahájení tréninků, dobu provozu, informace o rozvrhu a základní informace o hygienických předpisech. Prosíme o pečlivé přečtení a následné dodržování pokynů. Odkaz na podrobné informace naleznete ZDE
 
Zároveň prosíme dospělé tanečníky (HVK a SVK) a rodiče menších tanečníků (HVK do 18 let, MINI, DVK, JVK), aby OBRATEM sdělili, pokud TS NEON do konce školního roku navštěvovat již nebudou a na podzimní soutěže jezdit nebudou. Tuto skutečnost potřebujeme vědět kvůli soutěžní choreografii. Kontaktní mail: klukova.animo@atlas.cz nebo SMS na číslo 739 046 252. Děkujeme. 

 

-----

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ INSTRUKCE

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ ANIMO a jeho zájmových kroužcích dle vyhlášky MŠMT - nejdůležitější z nich:

 • Před první návštěvou tréninku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE). Čestné prohlášení je nutné předat pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
 • Do budov a dalších prostor, kde probíhají zájmové kroužky SVČ ANIMO bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. S přezouváním a převlékáním předškoláků vypomohou dětem pedagogové. 
 • Členové zájmových kroužků přicházejí na kroužek (trénink, schůzku) bezprostředně před jeho zahájením, ale zároveň včas. Tímto opatřením se neshromažďují před kroužkem (tréninkem, schůzkou) ve společných prostorách a lze provést bezpečnou výměnu skupin v rámci jednoho výukového (tréninkového) prostoru.
 • Po přezutí či před vstupem do prostor zájmového kroužku si účastnící umyjí ruce a použijí dezinfekci rukou.
 • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru – přednostně bude probíhat činnost bez roušky při zachování rozestupů.
 • Každý účastník bude mít s sebou svůj označený sáček na roušku.
 • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v pokynech MŠMT (ke stažení ZDE) a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostor, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

 

MINI I MINI II DVK I DVK II JVK I JVK II HVK I HVK II SVK

Vloženo: 25.09.2015 16:47:45.581062 CEST

Komunikace a povinnosti tanečníků

• Lucie Kluková - mobil 739 046 252
• Veronika Procházková – mobil 732 598 678
• Renáta Šebková -  mobil 734 371 595

 

POVINNOSTI TANEČNÍKŮ

 • dbají pokynů trenérů TS Neon, chovají se ukázněně, úrazy v rámci tréninku hlásí svému trenérovi
 • na tréninky dochází pravidelně a včas, pokud se tréninku nemohou zúčastnit, zákonný zástupce omluví nepřítomnost příslušnému trenérovi formou SMS (telefonní čísla výše)
 • pokud chtějí odejít dříve s tréninku, musí mít písemnou žádost od rodičů (platí pro tanečníky do 18 let)
 • na tréninky si nosí pití, tančí v pohodlném a volném oblečení
 • po vstupu do studia se přezouvají do čisté sálové obuvi, která nedělá černé pruhy na podlaze, venkovní boty odkládají do botníků, svrchní oblečení na háčky.
 • nenosí jídlo do tanečních sálů, udržují pořádek ve studiu, odpadky odkládají do nádob k tomu určených
 • ve studiu ani v blízkém okolí nekouří a nepožívají alkoholické a psychotropní látky. Berou ohled na obyvatele domu (pořádek okolí domu, hlasité mluvení před domem ve večerních hodinách)
 • pokud tanečník opakovaně nedodržuje své povinnosti, může být z TS NEON vyloučen! V tom případě se nevrací úplata.
MINI I MINI II DVK I DVK II JVK I JVK II HVK I HVK II SVK
vedoucí:
tel:
e-mail:
Lucie Kluková
739 046 252, 777 056 718
klukova.animo@atlas.cz